Hrábky drápky odpadky

Kniha poezie má podtitul Krasohled české poezie pro děti 19. století. Výbor básní sestavil Petr Šrámek. Kniha je antologií českých autorů. Z mých oblíbenců zmíním Boženu Němcovou, Vítězslava Hálka, Karla Jaromíra Erbena, Jana Nerudu a Františka Gelnera. Kniha poskytne, a to nejenom dětem zajímavý vhled do poezie.
Ilustroval Chrudoš Valoušek.
Pojďte se začíst do barevných střípků rýmů v krasohledu této knihy…

Jana Svobodová