Neohrožené ženy, Sto padesát let boje za volnost, rovnost a sesterství

Komiksová kniha čtenáře seznámí s ženami, které měly velkou odvahu. Rozhodly se bojovat za svá práva. Chtěly volit, bojovaly proti otroctví, proti násilí, za právo na vzdělání a právo rozhodovat o svém těle. Tento ženský boj byl velice zdlouhavý, náročný a nelehký. První země na světě, která zavedla všeobecné volební právo žen, byl Nový Zéland v roce 1893. První evropskou zemí bylo Finsko v roce 1906. V Československu to bylo v roce 1919. V Saúdské Arábii však až v roce 2015. Tato dětská kniha se zaobírá naprosto nedětskými, závažnými tématy a bude dobré, když o nich budeme vědět a číst…

Jana Svobodová

Pro Tebe

V krásné knize skvělého spisovatele a ilustrátora Pavla Čecha najdete devět příběhů vyprávěných formou komiksu. Balicí papíry, na kterých jsou stránky namalovány našel autor u popelnic. Je moc pěkné, že se opět vydávají do světa, a to zrovna v této půvabné podobě.
Příběh Zjevení je o tajemství. Příběh Lodičky má takovou hloubku a dosah, že mi vehnal slzy do očí. Pan Čech má můj obdiv, jak „hříčku“ s lodičkou a hvězdou krásně vymyslel! Příběh Ostrůvek je o dobrotě, zlosti, a tom co si pak kdo zaslouží. Příběh o Kristiánovi je o síle slov. Příběh o Jirkovi je o tom, že štěstí nečeká jen na jedničkáře. Příběh Pro Tebe je příběhem Pavla Čecha. Příběh s dobrým koncem je o lásce ke knihám v nehostinné domácnosti s dobrým koncem. Třešně jsou o lásce. Poslední román je o starém muži co ze stránek knihy udělá… to si musíte přečíst sami, stojí to za to…

 

Jana Svobodová

A

Další kniha z pera a pastelek mého oblíbeného autora Pavla Čecha je tentokrát o totalitě. Je svět, kde je diktatura písmene A. Žádné jiné písmeno nesmí být vysloveno, a to ani šeptem. Co se stane, když se jedinec pokusí ze systému vymanit, a co následně objeví, je obsahem této skvělé komiksové knihy.
Dovolím si prozradit, že kniha končí pohádkově, to znamená dobře, a čtenáři nebudou ochuzeni i o zbývající písmenka abecedy.
Příběh je napínavý, plný obrázků a beze slov vás pohltí.
A…

Jana Svobodová

Hledání

Ester je dívka ze židovské rodiny, která se svojí rodinou prožila všechny strasti druhé světové války. Komiks vypráví příběh jejího dětství, války i přátelství s dívkou Helenou. Až jako babička zjišťuje jak to dopadlo s lidmi, kteří jí v dobách jejího těžkého dětství pomáhali. Její vnuk Daniel díky vymoženosti internetu svojí babičce dohledá i přátele, kteří válku přežili. Publikace není veselým vyprávěním, ale myslím, že je potřeba, aby děti znaly i tyto nelehké informace z naší historie.
Příběh je vyprávěn komiksovou formou a je skvělé, když si ho děti přečtou společně s dílem, který se jmenuje Rodinné tajemství, protože v něm je celý příběh vyprávěn zase z pohledu dívky Heleny.
Kamarádka Helena se na konci příběhu vzpomene, že má pro Ester jedno velké překvapení…

Jana Svobodová

Rodinné tajemství

Tento tenký komiks děti zavede do současnosti a zároveň do těžkého období našich dějin, do časů během druhé světové války.
Kluk Jeroen hledá na půdě svojí babičky nějaké věci, které by se mohl pokusit prodat na tradiční akci na Královském dnu. Mezi věcmi na půdě najde album s výstřižky z doby války. Při povídání s babičkou se dozví příběh o přátelství mezi babičkou Helenou a židovskou dívkou Ester.
Příběh je vyprávěn komiksovou formou a je skvělé, když si ho děti přečtou společně s dílem, který se jmenuje Hledání, protože v něm je celý příběh vyprávěn zase z pohledu dívky Ester.
Jeroen díky návštěvě tradiční tryzny za válečné oběti dne 4. května, objeví něco nečekaného…

Jana Svobodová

Obrázky z moderních československých dějin: 1945 – 1989

Čtvrtá z historických komiksových knih Jiřího Černého zavede čtenáře do období naší historie v letech 1945 až 1989.
Srozumitelnou formou se v knize dočtou jaké to bylo v období totality. Jak se účtovalo s kolaboranty, o odsunu Němců, poválečných volbách v roce 1946, o únoru 1948, o střídání prezidentů, o komunistické straně, sedlácích a JZD, o hledání vnitřního nepřítele, o pomocných technických praporech, o budovatelských letech, o měnové reformě, o bratrech Mašínových, o životě v padesátých letech, o sportovci Emilu Zátopkovi, o druhém sjezdu spisovatelů, o šedesátých letech, o jaru a létu 1968, o normalizaci, o Jiřím Suchém, o životě v sedmdesátých letech, o Chartě 77, o životě v osmdesátých letech, o Václavu Havlovi, cestě ke změně a o Sametové revoluci v roce 1989.
Pojďte poznat naši nedávnou historii…

Jana Svobodová

Obrázky z československých dějin: 1918 – 1945

Dalších z historických komiksových knih Jiřího Černého tentokrát čtenáře zavede do Československa v období let 1918 až 1945.
Seznámí se v ní s Tomášem Garrigue Masarykem, legiemi v Rusku, 28. říjnem 1918, prvními roky republiky, Milanem Rastislavem Štefánikem, poměry na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, Andrejem Hlinkou, životním stylem dvacátých let, krizí, Tomášem Baťou, Edvardem Benešem, Osvobozeným divadlem, Karlem Čapkem, Mnichovem, Druhou republikou, 15. březnem 1939, samostatným Slovenskem, protektorátem Čechy a Morava, životem v okupované zemi, atentátem na Heydricha, židy v protektorátu, Terezínem, Slovenským národním povstáním, koncem války a Pražským povstáním.
Pojďte se začíst do dějin, které nejsou vždy čtivé…

Jana Svobodová

Obrázky z dějin zeměpisných objevů

Další z komiksových naučných knih Jiřího Černého nás tentokrát zavede na dobrodružné cesty po celém světě.
Poznáte Marca Pola, Kryštofa Kolumba, Vasco da Gamu, dobytí Aztécké říše, první cestu kolem světa, informace o pádu země Inků, Francise Drakea, Emila Holuba, vynálezy, samolety, letadla, létající balony, Jana Welzla i Laurina a Klementa.
Připomeňte si historii světových i českých zeměpisných objevů…

Jana Svobodová

Obrázky z českých dějin a pověstí

Děti mají v oblibě komiksy. Líbí se mi nápad seznámit je s historií právě touto formou.
První ze čtyř knih od Jiřího Černého čtenáře zavede k praotci Čechovi, Krokovi a jeho dcerám, k Libuši a Přemyslovi, ke Ctiradovi a Šárce, ke Křesomyslovi a Horymírovi, k Brucvíkovi, králi Svatoplukovi, ke knížeti Václavovi, k Oldřichovi a Boženě, k Břetislavovi a Jitce, k Přemyslu Otakarovi II., k Janu Lucemburskému a Karlovi IV., k Václavu IV., k Janu Husovi, Janu Žižkovi, k Prokopu Velikému, Janu Roháči z Dubé, k Jiřímu z Poděbrad, k Rudolfovi II., k Janu Ámosu Komenskému, k Josefu Dobrovskému, Františku Palackému, Karlu Hynku Máchovi, Karlu Havlíčku Borovskému, Boženě Němcové, Josefu Kajetánu Tylovi, Bedřichu Smetanovi, Antonínu Dvořákovi i Janu Nerudovi.
Provede vás stručnou a zábavnou formou po naší historii. Dozvíte se informace o vladařích, spisovatelích, hudebních skladatelích, vědcích i vynálezcích.
Pojďte poznat historii…

Jana Svobodová

Anne Franková – komiksový životopis

Anne Franková je židovka. Začíná druhá světová válka a celá rodina se ocitá v nebezpečí stejně jako tisíce dalších lidí. Tragický příběh rodiny Frankových a jejich blízkého okolí, Anne zaznamenala ve svém deníku. K jeho psaní se utíkala v období ukrývání se v uzavřeném bytě v Nizozemí. Popisuje v něm své dětství prožité v Německu, zkušenosti se školní docházku, problémy s matkou, lásku k otci, vztah se sestrou Margot i své myšlenkové pochody, pocity a zamýšlení se nad celých světem.
Celý příběh je v případě této knihy podán formou komiksu. Deník po válce našel a vydal jediný přeživší z rodiny Frankových otec Otto.
Tento komiks obsahuje závažnou výpověď o lidství a ne-lidství…

Jana Svobodová