Obrázky z moderních československých dějin: 1945 – 1989

Čtvrtá z historických komiksových knih Jiřího Černého zavede čtenáře do období naší historie v letech 1945 až 1989.
Srozumitelnou formou se v knize dočtou jaké to bylo v období totality. Jak se účtovalo s kolaboranty, o odsunu Němců, poválečných volbách v roce 1946, o únoru 1948, o střídání prezidentů, o komunistické straně, sedlácích a JZD, o hledání vnitřního nepřítele, o pomocných technických praporech, o budovatelských letech, o měnové reformě, o bratrech Mašínových, o životě v padesátých letech, o sportovci Emilu Zátopkovi, o druhém sjezdu spisovatelů, o šedesátých letech, o jaru a létu 1968, o normalizaci, o Jiřím Suchém, o životě v sedmdesátých letech, o Chartě 77, o životě v osmdesátých letech, o Václavu Havlovi, cestě ke změně a o Sametové revoluci v roce 1989.
Pojďte poznat naši nedávnou historii…

Jana Svobodová

Obrázky z československých dějin: 1918 – 1945

Dalších z historických komiksových knih Jiřího Černého tentokrát čtenáře zavede do Československa v období let 1918 až 1945.
Seznámí se v ní s Tomášem Garrigue Masarykem, legiemi v Rusku, 28. říjnem 1918, prvními roky republiky, Milanem Rastislavem Štefánikem, poměry na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, Andrejem Hlinkou, životním stylem dvacátých let, krizí, Tomášem Baťou, Edvardem Benešem, Osvobozeným divadlem, Karlem Čapkem, Mnichovem, Druhou republikou, 15. březnem 1939, samostatným Slovenskem, protektorátem Čechy a Morava, životem v okupované zemi, atentátem na Heydricha, židy v protektorátu, Terezínem, Slovenským národním povstáním, koncem války a Pražským povstáním.
Pojďte se začíst do dějin, které nejsou vždy čtivé…

Jana Svobodová

Obrázky z dějin zeměpisných objevů

Další z komiksových naučných knih Jiřího Černého nás tentokrát zavede na dobrodružné cesty po celém světě.
Poznáte Marca Pola, Kryštofa Kolumba, Vasco da Gamu, dobytí Aztécké říše, první cestu kolem světa, informace o pádu země Inků, Francise Drakea, Emila Holuba, vynálezy, samolety, letadla, létající balony, Jana Welzla i Laurina a Klementa.
Připomeňte si historii světových i českých zeměpisných objevů…

Jana Svobodová

Obrázky z českých dějin a pověstí

Děti mají v oblibě komiksy. Líbí se mi nápad seznámit je s historií právě touto formou.
První ze čtyř knih od Jiřího Černého čtenáře zavede k praotci Čechovi, Krokovi a jeho dcerám, k Libuši a Přemyslovi, ke Ctiradovi a Šárce, ke Křesomyslovi a Horymírovi, k Brucvíkovi, králi Svatoplukovi, ke knížeti Václavovi, k Oldřichovi a Boženě, k Břetislavovi a Jitce, k Přemyslu Otakarovi II., k Janu Lucemburskému a Karlovi IV., k Václavu IV., k Janu Husovi, Janu Žižkovi, k Prokopu Velikému, Janu Roháči z Dubé, k Jiřímu z Poděbrad, k Rudolfovi II., k Janu Ámosu Komenskému, k Josefu Dobrovskému, Františku Palackému, Karlu Hynku Máchovi, Karlu Havlíčku Borovskému, Boženě Němcové, Josefu Kajetánu Tylovi, Bedřichu Smetanovi, Antonínu Dvořákovi i Janu Nerudovi.
Provede vás stručnou a zábavnou formou po naší historii. Dozvíte se informace o vladařích, spisovatelích, hudebních skladatelích, vědcích i vynálezcích.
Pojďte poznat historii…

Jana Svobodová